Waar wordt het donatiebedrag op gestort?

Pijnacker-Nootdorp 16 oktober 2018

''Als het plan wordt goedgekeurd, waar gaat het geld dan heen? Ik kan het donatiegeld niet ontvangen op mijn rekening, want ik krijg een uitkering en dat zou problemen kunnen opleveren'', vertelt Coby tijdens het inspiratiecafé in Pijnacker. Andere aanvragers vinden het eng om een groot geldbedrag te beheren en hebben dus liever niet dat het op hun persoonlijke rekening staat.

Zakelijke- of privérekening
''Wij hebben vaak te maken met stichtingen die hoge geldbedragen aanvragen. Dat geld wordt niet op hun persoonlijke rekening gestort, maar op een zakelijke rekening van de stichting. Dat is overigens een groot voordeel van het oprichten van een stichting. Allereerst heb je dan meer kans op hoge donatiebedragen én je komt niet in de knoei met je privégeld'', vertelt projectadviseur Vanessa. ''Maar in het geval van Verrijk je Buurt zijn het groepjes bewoners die donatie aanvragen en die hebben vaak geen zakelijke rekening waar het geld op gestort kan worden. Dan hebben we dus wel een privérekening nodig.''

Aantonen waar het geld aan wordt uitgegeven
Fonds 1818 gaat uit van eigen beheer van het geld dat je van ons krijgt. Als jouw buurtplan wordt goedgekeurd en het bedrag van maximaal € 3000 wordt gehonoreerd, dan storten we dat op het door jou opgegeven rekeningnummer. Je moet in eerste instantie zelf in de gaten houden of dat geld daadwerkelijk gebruikt wordt voor het project. Wij eisen van al onze aanvragers bonnetjes, pakbonnen, facturen en andere documentatie waaruit blijkt dat het geld is uitgegeven voor het ingediende project.

Niet op eigen rekening ontvangen
Vind je het vervelend of eng om dat geld te beheren? Vraag dan aan de andere initiatiefnemers of zij het willen doen. In sommige gevallen kan Fonds 1818 jullie koppelen aan een coach voor begeleiding hierin.

Krijg je een uitkering en ontvang je het geld liever niet op je privérekening? Neem dan contact op met de projectadviseur die jouw plan in behandeling heeft genomen. Die helpt je verder.