Spelregels

Als je mee wil doen aan Verrijk je Buurt dan helpen we je graag alvast op weg met een aantal spelregels.

Waar moet het plan aan voldoen?

  • Dien jullie plan en begroting met minimaal drie personen in. Bijvoorbeeld met buren, vrienden of wijkgenoten.
  • Het initiatief vindt plaats in de regio van Fonds 1818 en de initiatiefnemers wonen hier ook.
  • Het initiatief heeft een maatschappelijke meerwaarde voor jullie directe omgeving. Niet alleen jullie, maar ook anderen in jullie buurt of wijk hebben iets aan het initiatief.
  • Het project mag nog niet gestart zijn. Reken op een behandeltijd van vier weken.
  • We gaan uit van vrijwillige inzet van buurtbewoners. Je mag geen personele kosten opnemen in de begroting.
  • In de begroting mogen ook geen waardevolle goederen, zoals multimedia-apparatuur, opgenomen worden.

Let op!

  • De maximale bijdrage voor een Verrijk je Buurt-initiatief is € 3.000.
  • Rond het project af door dit afrondingsformulier in te vullen én een overzicht met de inkomsten en uitgaven te delen. Bewaar alle bonnen en facturen dus goed!