Checklist: hoe werf ik vrijwilligers?

Het idee voor een buurtproject is er. Nu zijn er mensen nodig die de handen uit de mouwen willen steken. Hoe benader je die mensen en hoe maak je ze enthousiast om mee te doen? 

Een buurtinitiatief wordt creatiever en veelzijdiger als je samenwerkt. In een team kun je ideeën uitwisselen, de last verdelen én het is gezelliger. Maar het is niet altijd makkelijk om enthousiaste buren te vinden die ook nog eens op vrijwillige basis mee willen doen. Deze checklist helpt je daarbij:

 1. Helder en concreet buurtplan schrijven
  Begin bij het kort en bondig opschrijven van jouw buurtplan. Zorg ervoor dat het duidelijk is wat je wilt doen en waarom. Let daarbij op dat je niet elk detail van tevoren bedenkt. Het is juist leuk om samen met anderen invulling te geven aan het plan. Mensen die zich betrokken voelen zijn enthousiaster en willen zich daardoor sneller inzetten.


   
 2. Taken formuleren
  Als je eenmaal het plan op papier hebt kun je nadenken over de taken die opgepakt moeten worden en waar je dus vrijwilligers voor nodig hebt. Zorg dat de taken niet teveel tijd kosten. Het loont om verschillende taken apart te benoemen in plaats van meerdere in een functie te stoppen. Splits bijvoorbeeld het sjouwen van stoelen en tafels, van het dekken en versieren. Zo kunnen de mensen zelf bepalen welke taken bij ze passen. Vrijwilligers met soortgelijke taken kun je een duo-functie geven. Daardoor kunnen ze samenwerken. Vele handen maken licht werk en het schept een band.
   
 3. Vrijwilligers werven
  Het buurtplan en de taken staan op papier. Nu is het tijd om na te denken over hoe je de mensen enthousiast krijgt. Mensen vinden het fijn als ze gehoord worden, vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen en als ze zelf iets kunnen inbrengen. Daardoor hebben ze het gevoel bij het team te horen.

  Wees enthousiast en positief over je voorstel. Vraag wat iemand kan, wat zijn of haar kwaliteiten en motivaties zijn. Vraag naar kennis, ervaring en beschikbaarheid. Niet alleen zijn dit praktische zaken die nodig zijn om te weten, maar zo toon je ook aan dat je oprecht geïnteresseerd bent in de persoon.
   
 4. Vrijwilligers vinden
  Druk de oproep af en ga ermee op pad. Je kunt rondvragen bij buren, vrienden, buurtcentra, sportverenigingen, op schoolpleinen en bij de buurtsuper. Met een beetje budget kun je een advertentie plaatsen in de lokale krant.

  Je kunt wellicht ook mensen uit jouw kenniskring online bereiken, zoals op Facebook, Whatsapp en Nextdoor. De oproep die je op papier hebt staan, kun je daar ook gebruiken.


   
 5. Vrijwilligers binden
  De oproep heeft reacties opgeleverd. De volgende stap is om kennis te maken. Een borrel is bijvoorbeeld een goede manier om iedereen in een keer te leren kennen, om kort met beelden jouw plan te presenteren en het is een goed moment voor de mensen om vragen te stellen. Let erop dat je ruimte geeft om vragen te stellen en meningen te geven. Je wilt dat er over en weer gesproken wordt, niet dat jij eerst een half uur staat te presenteren.

  Bereid je voor op de komst van vrijwilligers. Lees je kort in, in wie het zijn en wat ze drijft. Google ze of zoek ze op sociale media. Neem ze serieus, luister naar wat ze zeggen en doe er iets mee. Als je mensen centraal stelt dan weten ze meteen dat je hun mening en ideeën serieus neemt en dat je die waardevol vindt.

  ​Neem de vrijwilligers stap voor stap mee in de organisatie van het buurtproject. Plan na de kennismaking bijvoorbeeld een avondje bij je thuis of op een andere laagdrempelige plek waar je de vrijwilligers zelf activiteiten laat bedenken en zelf laat kiezen welke activiteiten daadwerkelijk georganiseerd worden. Pas dan vraag je ze actief te zijn.

Tot slot
Je bent samen verantwoordelijk voor het resultaat. Verbinding tussen vrijwilligers is belangrijk voor de algehele samenwerking en het succes van het buurtproject. Geef ze daarom de gelegenheid om elkaar te leren kennen, om jou te leren kennen en het plan dat je hebt.

Met dank aan Jeske de Kort